Eko-Zdun Jarosław Truszkowski
Piece wykonane metodą Kuzniecowa.
Członek Cechu Zdunów Polskich.

Infraterapia

Piecokominki

Master / Centralne